Fritids

Vetenskapliga skolan erbjuder fritidsverksamhet till alla elever i F-3. För äldre elever erbjuder vi så kallad tillsyn. Sammantaget innebär det att eleverna får en meningsfull stund även efter lektionstid, tillsammans med våra pedagoger och sina vänner. Fritidsverksamheten genomsyras av skolans värdegrund och inspireras av Reggio Emilia-filosofin. Eleverna får goda chanser att leka och skapa fritt efter att skoldagen är avslutad. 
 
Fritidspersonalen planerar delar av sin verksamhet tillsammans med undervisande lärare, för att på så sätt skapa en röd tråd genom hela skoldagen. Det arbetsområde som läraren undervisat i under lektionerna kommer ofta tillbaka på fritidstid, fast under än mer kreativa och lekfulla former. 
 
Utöver detta planeras även för gemensamma utflykter så som korvgrillning, Skansen- och museibesök samt andra årstidsrelaterade utflyktsmål. Det kan handla om allt från skridskoåkning och pulkabacksbesök till fisketurer och bakning. De gånger vi väljer att stanna kvar på skolan får eleverna ibland prova på att baka eller laga mat. Dessutom har skolans schackklubb sin verksamhet förlagd under fritidtid, där de äldre eleverna på skolan lär ut och leder.