Om Vetenskapliga skolan som arbetsgivare

Våra stjärnor vågar växa och glänsa!

Hos oss får barn och vuxna utvecklas inte bara kunskapsmässigt utan också personligt och socialt, utifrån sina egna förutsättningar. Vi tror på alla människors lika värde samt att vi alla är stjärnor, både elever och personal. Hos oss får våra stjärnor trygghet att våga växa och glänsa.

Hög kvalitet och en röd tråd genom hela skoldagen

Glädje, respekt, en bra attityd och ansvarstagande är Vetenskapliga skolans grundstenar i både lärandet och organisationen. Vi är ett stolt team av engagerade lagspelare med fokus på kvalitet.

 


 

Medarbetare berättar

Intervju Cecilia Eklund 2017-12

”Här kan jag fokusera på det som är kärnan i yrket – lärandet och utvecklingen av eleverna - eftersom vi har byggt upp effektiva stödsystem och ett jättebra samarbete mellan olika roller.”

Föräldrar berättar

Karin Henricsson, Grafisk formgivare och förälder till två barn på Vetenskapliga skolan

Varför valde ni denna skola?

Vi var ute efter en mindre skola där personalen har större möjligheter att se barnen. Vi var runt och besökte alternativen i närområdet men de flesta var för stora och för många elever tyckte vi.  När vi kom till Vetenskapliga skolan, så var det en mindre skola och det märktes tydligt att det var en familjär stämning – rektorn kunde namnet på alla barn i skolan! Det är jätteviktigt att bli sedd när man är sex år och går på osäkra ben in i en ny miljö.


 

Vi söker

 

För tillfället söker vi ej nya medarbetare.