Om oss som arbetsgivare

Våra stjärnor vågar växa och glänsa!

Hos oss får barn och vuxna utvecklas inte bara kunskapsmässigt utan också personligt och socialt, utifrån sina egna förutsättningar. Vi tror på alla människors lika värde samt att vi alla är stjärnor, både elever och personal. Hos oss får våra stjärnor trygghet att våga växa och glänsa.

Hög kvalitet och en röd tråd genom hela skoldagen

Glädje, respekt, en bra attityd och ansvarstagande är Vetenskapliga skolans grundstenar i både lärandet och organisationen. Vi är ett stolt team av engagerade lagspelare med fokus på kvalitet.

 

Läs mer

Hos oss samarbetar resurspedagoger och lärare professionellt i ett väl inarbetat system för att säkerställa hög kvalitet och en röd tråd genom hela skoldagen, för både elever och personal, vad gäller undervisning, specialpedagogiska insatser, fritidsverksamhet och raster, etc.

Vi har ingen klass över 25 elever, vi har nära till besluten och vi förväntar oss att alla är med och bidrar till att få vår skola att växa och glänsa! Vi arbetar tight tillsammans med en stark gemenskap.

Reggio Emilia pedagogiken – utforskande och delaktighet

Vetenskapliga skolan inspireras av Reggio Emilia-filosofin och det innebär bl a att vi respekterar barnet och är övertygade om att vi alla föds intelligenta med en inre drivkraft att utforska och utvecklas. Vi tror på människans möjligheter och innehar en humanistisk människosyn, vilket innebär att varje människa tillskrivs lika värde. Hos oss ges varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar, då vi undervisar med elevens behov och förförståelse i fokus. 

Hos oss ger vi inte eleverna färdiga svar, utan ger istället stöd för elevernas egen kognitiva utveckling. Hos oss får varje individ möjlighet att tänka själv, för att utveckla tillit till sin egen förmåga att söka kunskap. Detta sätt att bemöta eleverna kan ses som ett av våra verktyg för att hjälpa dem i sin utveckling.

Loris Malaguzzi är ett välkänt namn som förknippas med Reggio Emilia-filosofin. Han var förgrundsgestalt till hela filosofin och var verksam barnpsykolog samt förskollärare i Italien. 

Schack – ett slags förebyggande specialpedagogik

På Vetenskapliga Skolan använder vi oss av Schack som pedagogiskt verktyg. Vinsterna i metoden är många; bättre koncentrationsförmåga, logisk tänkande och matematisk förmåga är bara några av dessa.

”Studier i Danmark har funnit att schack i skolan har en rad positiva effekter, inte minst att verksamheten fungerar som ett slags förebyggande specialpedagogik” -Lars Holmstrand, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet

 

Professionell verksamhet i attraktiv skärgårdskommun

Österåker är en av länets mest attraktiva skärgårdskommuner med 1100 öar och 93 mil lång kustlinje. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 43 000 invånare med en medelålder på 39 år och starkt nyföretagande. Roslagsbanan från Tekniska högskolan tar dig till Åkersberga på ca 40 minuter, med bil tar det ca 30 min.

Vetenskapliga skolan (Fd Korallens friskola) finns i fräscha lokaler centralt i Åkersberga och har under våra tio år vuxit succesivt och skapat en mycket stabil verksamhet och organisation där skolpengen stannar i skolan. Vi har idag F-8 samt fritids i våra egna lokaler och ca 150 elever totalt och ca 20 medarbetare. From nästa läsår har vi F-9.

Välkommen att vara med och bygga framtidens skola som frigör elevernas vetenskapliga krafter!

 

Kontaktinformation

Bergavägen 21

184 30 Åkersberga

Rektor Eva Ljungström:

eva.ljungstrom@vetenskapligaskolan.se

070-759 99 00

www.vetenskapligaskolan.se

 

www.facebook.com/Vetenskapliga/


 

Medarbetare berättar

Intervju Cecilia Eklund 2017-12

”Här kan jag fokusera på det som är kärnan i yrket – lärandet och utvecklingen av eleverna - eftersom vi har byggt upp effektiva stödsystem och ett jättebra samarbete mellan olika roller.”

Läs mer

Cecilia är legitimerad lärare med påbyggnad inom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hon är behörig för F-6 inom sv, ma, no, so och bild. Cecilia är mentor för klass 2 och ansvarig för läs och skrivutveckling på skolan. Hon sitter i elevhälsan med sin speciallärarkompetens och handleder även kollegor. Cecilia är anställd nr 2 i företaget efter grundarna, hon har arbetat på skolan sen januari 2008 (förutom en 4 mån kort utflykt under våren 2016). Cecilia sitter också i styrelsen.

Hur skulle du beskriva skolan med tre ord?

Glädje, lärande och trygghet.

Vad är det bästa med att arbeta här?

Här har vi nära till ledningen och en hög delaktighet i samtliga beslut. Ledarskapet här på skolan bygger på att hela tiden arbeta med teamkänsla och delaktighet. Vi är alla ansvariga för att utveckla verksamheten och det är hela laget som tillsammans har varit med och byggt upp vår levande IUP process och vårt professionella assistentsystem t ex.  

Vi är väldigt stolta över vår IUP process – vi har byggt upp ett system som används aktivt i undervisningen dagligdags, det är ett levande dokument som är till stort stöd att utveckla varje enskild elev. Vårat assistentsystem är också väldigt uppskattat – i lågstadiet har vi t ex en assistent i varje klass som bl a möjliggör att ha specialundervisning i smågrupper i klassrummet. Vi har väldigt nära samarbete mellan assistent och lärare och man kan säga att vi byggt in specialundervisning i det dagliga. Oavsett om en elev behöver extra stöd eller extra utmaning så har vi stora möjligheter att tillgodose det med vårt assistentsystem.

Det var också därför jag kom tillbaka efter en kort utflykt när jag provade ett annat jobb under våren 2016. Jag insåg hur långt vi kommit, att vår skola verkligen låg i framkant och jag saknade det. Jag saknade också delaktigheten och samarbetet.

Hur har du utvecklats under tiden?

Jättemycket. Jag har själv tagit för mig och utbildat mig vidare inom behov som har funnits på skolan. Jag upplever att min kompetens har tagits tillvara – skolan har alltid varit intresserad av det jag kan.

Hur fungerar samarbetet med föräldrarna?

Jag tycker det fungerar bra i de allra flesta fall. Det är en viktig fråga som vi arbetar aktivt med att ständigt förbättra. Jag upplever att vi är nära föräldrarna och måna om ett bra samarbete. Det är också viktigt för oss att stärka professionen; att både lärarens och förälderns roll är tydliga.

Kan du beskriva Reggio Emilia pedagogiken?

Vi arbetare mkt med att eleverna ska se själva var de kan vara delaktiga. T ex i IUP, läraren kanske ser att eleven behöver öva på ngt – men hur eleven ska öva uppmuntrar vi eleven själv att ta initiativ till. Ju äldre de blir, desto mer uppmuntrar vi dem till att tänka och tycka själva. T ex när man är aktiv på golvet och en elev frågar om hjälp så ber vi eleven berätta hur långt de själva har kommit i tanken – då när de resonerar högt så löser de själva hela uppgiften oftast.

Vad behöver skolan bli bättre på?

Oj. Allting kan väl alltid bli lite bättre när man som vi arbetar med ständig förbättring? Om jag ska nämna något speciellt så tycker jag vi ska bli bättre på att visa vad vi kan, vad vi gör och vad vi är duktiga på. Att marknadsföra oss helt enkelt.

 

Hur fungerar samarbetet med kollegorna/i arbetslaget

Vi har tydliga roller mellan lärare och resurspedagoger (assistenter) och vi samarbetar professionellt. T ex så har jag mentorskapet för klassen men assistenten har ett slags ”socialt” mentorskap skulle man kunna säga och är med klassen på raster och i andra fria situationer. Assistenten och jag samplanerar även aktiviteter som assistenten gör på fritids med klassen, som hänger ihop med undervisningen i klassen.

Sen har flera av oss lärare ett speciellt ansvarsområde. Jag ansvarar t ex för läs- och skrivutveckling på skolan och handleder kollegor i frågan. Vi har en annan lärare som är ansvarig för likabehandlingsarbetet på skolan – så honom kan vi andra lärare få hjälp av vid ev större konflikter. Sen arbetar vi mycket förebyggande så vi har likabehandling på schemat också.

Vi har ett fantastiskt bra samarbete! Vem som helst (oavsett roll) ska kunna säga ”nu är det svårt, nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra” och då får man hjälp av en kollega. Det finns så många olika situationer som kan uppstå som man ej kan läsa sig till i förväg och man tänker alltid bättre tillsammans än ensam.

 

Vilka lärare ska söka sig hit?

Om man vill vara del av ett lag som samarbetar professionellt och utvecklar verksamheten tillsammans – då är detta rätta stället att arbeta på.

Vilka familjer ska söka sig hit?

De som tycker att det är viktigt att barnet blir sedd och att undervisningen anpassas till elevens situation vare sig eleven behöver extra utmaningar eller extra stöd.  Om man vill att barnen får lära sig att samarbeta och vara delaktiga, att se sin egen process och ta ansvar. Om man söker en skola där glädje, lärande och trygghet går hand i hand.

 

Cecilia Eklund, mentor klass 2 Vetenskapliga skolan

Föräldrar berättar

Karin Henricsson, Grafisk formgivare och förälder till två barn på Vetenskapliga skolan

Varför valde ni denna skola?

Vi var ute efter en mindre skola där personalen har större möjligheter att se barnen. Vi var runt och besökte alternativen i närområdet men de flesta var för stora och för många elever tyckte vi.  När vi kom till Vetenskapliga skolan, så var det en mindre skola och det märktes tydligt att det var en familjär stämning – rektorn kunde namnet på alla barn i skolan! Det är jätteviktigt att bli sedd när man är sex år och går på osäkra ben in i en ny miljö.

Läs mer

Vad är det bästa med skolan?

Det finns en genuin omtanke i skolan. Personalen på skolan arbetar proaktivt och engagerar sig mycket i det sociala samspelet i skolan, både på lektioner och på raster. Barnen får lära sig att umgås, ett sätt att vara mot varandra och ett sätt att reda ut de svårigheter som kan uppstå barn emellan.  Barnen får en bra grund att stå på i samspelet med andra.

Hur fungerar skolan och samarbetet med er föräldrar?

Bra! Vi har bra kontakt och kommunikation med lärarna och rektor, det är lätt att få kontakt och man får alltid snabbt svar om man har någon fråga.  Personalen är kompetent och undervisningen fungerar bra. Dessutom fångar de tidigt upp om något inte står rätt till, och tar tag i det på ett respektfullt sätt i dialog med alla inblandade.

Vi får hembrev varje vecka med bra information kring läxor och annat för vår yngre och i de äldre klasserna får eleverna succesivt växa in i att ta ansvar för informationen själva med hjälp av digitala verktyg. I sonens klass finns en assistent, Eddie, som ofta är med på lektionerna och följer med till fritids sen och han är väldigt uppskattad! På fritids har de också en tanke med verksamheten, de har t ex många spel som utvecklar strategiskt tänkande, intelligens, inlärning osv samt en mycket omtyckt schackklubb som de äldre barnen håller i.

Vad behöver skolan bli bättre på?

När vi började var kanske inte lokalerna de allra bästa men nu är ju det åtgärdat och vi har flyttat till jättefina och bra lokaler. Vi märker förstås också här att det kan vara svårt att få tag på legitimerade och behöriga lärare men det är ju en utmaning som alla skolor kämpar med. Nej jag kan inte riktigt komma på något.

Vilka familjer ska söka sig till Vetenskapliga skolan?

De som söker en stabil plattform för sitt barn, där varje individ blir uppmärksammad för den man är. Där barnen får lära sig mer än bara matematik och svenska i skolan, de stärks i det sociala sammanhanget och formas till en respektfull person i samspel med andra samtidigt som alla får vara sig själva. Man ska välja Vetenskapliga skolan om man vill att sitt barn ska få med sig en grundtrygghet som är guld värd både personligt och för ett effektivt lärande.

Vad tror du lärarna uppskattar mest med att arbeta här?

Jag upplever att barnen här är väldigt nyfikna och kunskapstörstande och jag tror att det har att göra med Reggio Emilia filosofin som skolan arbetar efter, att de aktivt uppmuntrar utforskande och delaktighet. Det tror jag att lärarna uppskattar. Sen är det bara en klass per läsår och inte så många elever i varje klass så det borde ge lärarna större möjlighet att hinna med alla elever.

/Karin Henricsson, Grafisk formgivare och förälder till två barn på Vetenskapliga skolan


 

Vi söker

(Januari 2018)

Mentor åk 4-6

Mentor till åk 7-9

Resurspedagog

Mentorer åk 4-6, undervisning i Sv, So och/eller Engelska

Vi söker lärare som vill vara med och bygga framtidens skola som frigör elevernas vetenskapliga krafter och där vi alla är en del av resultatet. Du är en positiv och entusiastisk pedagog som trivs med att arbeta i team. Du är strukturerad, drivande och gillar att vara en tydlig ledare i klassrummet. Att du har förmågan att skapa förtroendefulla relationer till både kollegor, elever och föräldrar tar vi för givet. I första hand söker vi legitimerade lärare men är även intresserade av obehöriga erfarna lärare med ämneskompetens.

Just nu söker vi två mentorer till årskurs 4-6, gärna med behörighet inom Sv, So och/eller Engelska. Som lärare hos oss har du mentorskapet för en klass med max 25 elever. Förutom planering, genomförande och uppföljning av undervisning deltar du också i att utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete. Att dokumentera och skapa en bra relation med föräldrar är viktiga arbetsuppgifter precis som att genomföra anpassningar och stödåtgärder för de elever som behöver, vi jobbar dagligen med elevens IUP.

Hos oss får du professionellt stöd som gör att du kan fokusera på lärandet och utvecklingen av eleverna. Tex har vi kvalificerade resurspedagoger som bl a stöttar i klassrummet och ansvarar för rastverksamheten och pedagogiskt arbete på fritids. Vi har också lärare med särskilda ansvarsområden som både kan ge handledning till kollegor och ibland ta över vid större ärenden. Exempelvis har vi en lärare ansvarig för läs- och skrivsvårigheter och vi har en annan lärare ansvarig för likabehandlingsarbetet. Självklart har vi ett professionellt elevhälsoteam knutet till oss såväl som en mycket engagerad och närvarande rektor.

Tjänsterna är på heltid och tillträde snarast.

Vi erbjuder

Hos oss får du stor möjlighet att vara med och utveckla skolan, arbeta med kompetenta kollegor och i små klasser med kunskapstörstande barn. Du får stöd av professionella resurspedagoger som gör att ditt arbete går till lärandet i första hand. Vi har livskunskap och likabehandling på schemat, vi använder schack som pedagogiskt verktyg och vi har digitala hjälpmedel i klassrummet. Vi gillar mångfald och vi har kul tillsammans, varje år arrangerar vi t ex världens största tårtkalas.

Välkommen till en skola där våra stjärnor får trygghet att våga växa och glänsa.

Skicka in din ansökan snarast till rektor eva.ljungstrom@vetenskapligaskolan.se Eva Ljungström, 070-759 99 00.

 


 

Mentor åk 7-9, undervisning Ma/No

Vi söker lärare som vill vara med och bygga framtidens skola som frigör elevernas vetenskapliga krafter och där vi alla är en del av resultatet. Du är en positiv och entusiastisk pedagog som trivs med att arbeta i team. Du är strukturerad, drivande och gillar att vara en tydlig ledare i klassrummet. Att du har förmågan att skapa förtroendefulla relationer till både kollegor, elever och föräldrar tar vi för givet. I första hand söker vi legitimerade lärare men är även intresserade av obehöriga erfarna lärare med ämneskompetens.

Just nu söker vi en mentor till årskurs 7-9, gärna med behörighet inom Ma/No. Som lärare hos oss har du mentorskapet för en klass med max 25 elever. Förutom planering, genomförande och uppföljning av undervisning deltar du också i att utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete. Att dokumentera och skapa en bra relation med föräldrar är viktiga arbetsuppgifter precis som att genomföra anpassningar och stödåtgärder för de elever som behöver, vi jobbar dagligen med elevens IUP.

Hos oss får du professionellt stöd som gör att du kan fokusera på lärandet och utvecklingen av eleverna. Tex har vi kvalificerade resurspedagoger som bl a stöttar i klassrummet och ansvarar för rastverksamheten och pedagogiskt arbete på fritids. Vi har också lärare med särskilda ansvarsområden som både kan ge handledning till kollegor och ibland ta över vid större ärenden. Exempelvis har vi en lärare ansvarig för läs- och skrivsvårigheter och vi har en annan lärare ansvarig för likabehandlingsarbetet. Självklart har vi ett professionellt elevhälsoteam knutet till oss såväl som en mycket engagerad och närvarande rektor.

Tjänsten är på heltid med tillträde snarast.

Vi erbjuder

Hos oss får du stor möjlighet att vara med och utveckla både högstadiet och skolan, arbeta med kompetenta kollegor och i små klasser med kunskapstörstande barn. Du får stöd av professionella resurspedagoger som gör att ditt arbete går till lärandet i första hand. Vi har livskunskap och likabehandling på schemat, vi använder schack som pedagogiskt verktyg och vi har digitala hjälpmedel i klassrummet. Vi gillar mångfald och vi har kul tillsammans, varje år arrangerar vi t ex världens största tårtkalas.

Välkommen till en skola där våra stjärnor får trygghet att våga växa och glänsa.

Skicka in din ansökan snarast till rektor eva.ljungstrom@vetenskapligaskolan.se Eva Ljungström, 070-759 99 00.

 

 


 

Resurspedagog

Vi söker resurspedagoger som vill vara med och bygga framtidens skola som frigör elevernas vetenskapliga krafter och där vi alla är en del av resultatet.

Du är en positiv och entusiastisk pedagog som trivs med att arbeta i team. Du är strukturerad, drivande och gillar att vara en tydlig ledare när det gäller det sociala samspelet bland barnen. Att du har förmågan att skapa förtroendefulla relationer till både kollegor, elever och föräldrar tar vi för givet. I första hand söker vi utbildade barnskötare, men vi är också intresserade av dig som har erfarenhet av att arbeta på förskola.

Som resurspedagog hos oss arbetar du som assistent i klass, är med på raster och i andra fria situationer där du aktivt arbetar för att jobba ihop elevgruppen med fokus på det sociala samspelet. Du ger också extra stöd och vägledning till de barn som behöver. I nära samarbete med mentorer/lärare och med handledning kan du också genomföra spec eller hålla en av lärare planerad lektion som vikarie ibland. Du arbetar också på fritids på morgnar och eftermiddagar där du driver ett pedagogiskt arbete som samplaneras med lärarna. Du har mycket föräldrakontakt och tar egna föräldrasamtal vid behov.

I övrigt är du delaktig i det mesta som händer på skolan; ex pedagogiska kartläggningar, föräldramöten, elevhälsomöten och temadagar. Tjänsten är på heltid och tillträde snarast.

Vi erbjuder

Hos oss får du stor möjlighet att vara med och utveckla skolan, arbeta med kompetenta kollegor och kunskapstörstande barn. Som resurspedagog hos oss får du ett väldigt varierat arbete med stort ansvar och stor möjlighet att utvecklas. Du får stöd av professionella mentorer/lärare i ett nära och utvecklande samarbete. Vi har livskunskap och likabehandling på schemat, vi använder schack som pedagogiskt verktyg och vi har digitala hjälpmedel i klassrummet. Vi gillar mångfald och vi har kul tillsammans, varje år arrangerar vi t ex världens största tårtkalas.

Välkommen till en skola där våra stjärnor får trygghet att våga växa och glänsa.

Skicka in din ansökan snarast till rektor Eva Ljungström

eva.ljungstrom@vetenskapligaskolan.se
Eva Ljungström, 070-759 99 00.