Pedagogik 

Filosofi: Reggio Emilia

”Ett barn har hundra 100 språk men berövas 99” – Loris Malaguzzi

Vetenskapliga Skolan är en Reggio Emilia-inspirerad skola. Pedagogiken utgår från lyssnande, dokumentation och reflektion, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.

Reggio Emilia är en stad i norra Italien som har blivit känd för en filosofi med samma namn. Filosofins syn på barn har väckt ett stort intresse i många delar av världen, alltifrån USA och Australien till större delen av Europa. Intresset finns givetvis främst inom utbildningsväsendet, men representanter för Reggio Emilia finns också inom exempelvis näringslivet och socialvården. Loris Malaguzzi är ett välkänt namn som förknippas med Reggio Emilia-filosofin. Han var förgrundsgestalt till hela filosofin och var verksam barnpsykolog samt förskollärare i Italien. Reggio Emilia är inte något som är möjligt att helt kopiera och ta i bruk, eftersom att omvärlden är under ständig förändring och utveckling. Det är däremot ett förhållningssätt att inspireras av, vars grundtankar kan användas för utveckling av den egna verksamheten. Detta är något som vi på Vetenskapliga skolan tagit fasta på. De pedagoger som arbetar med Reggio Emilia som grund, respekterar barnet och är övertygade om att vi alla föds intelligenta med en inre drivkraft att utforska och utvecklas. Våra utbildade pedagoger tror på människans möjligheter och innehar en humanistisk människosyn, vilket innebär att varje människa tillskrivs lika värde. Verksamheten hos oss på Vetenskapliga skolan kan delvis sammanfattas med orden utforskande och delaktighet, vilket går i linje med vad Malaguzzi ville förmedla med sin filosofi. Hos oss ges varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar, då vi undervisar med elevens behov och förförståelse i fokus. Vi tror på att bejaka subjektivitet och olikhet, men också solidaritet och samarbete. Genom att bekräfta elevernas rätt till individualitet bidrar vi till utformandet av en alltmer demokratisk omvärld. Våra elever behöver anamma dessa grundidéer och vi pedagoger använder oss av olika verktyg för att uppnå detta. Personalen på Vetenskapliga skolan ger inte eleverna färdiga svar, utan ger istället stöd för elevernas egen kognitiva utveckling. Hos oss får varje individ möjlighet att tänka själv, för att utveckla tillit till sin egen förmåga att söka kunskap. Detta sätt att bemöta eleverna kan ses som ett av våra verktyg för att hjälpa dem i sin utveckling. Ett annat verktyg är vår värdegrund, alltså vårt förhållningssätt gentemot varandra. Vår värdegrund genomsyrar hela organisationen, på alla nivåer. Den vilar på den ovan nämnda humanistiska grundsynen och på människans utvecklingspotential. Vi är dessutom väldigt tydliga med gränssättningar kring eleverna, som ytterst handlar om att visa hänsyn och respekt för varandra och inte minst för sig själv. Vill du läsa mer kan du följa länken: http://www.reggioemilia.se/

Schack för små stjärnor

På Vetenskapliga Skolan använder vi oss av schack som pedagogisk verktyg. Vinsterna i metoden är många; bättre koncentrationsförmåga, logisk tänkande och matematisk förmåga är bara några av dessa.

Schack i skolan ”Studier i Danmark har funnit att schack i skolan har en rad positiva effekter, inte minst att verksamheten fungerar som ett slags förebyggande specialpedagogik” -Lars Holmstrand, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet Flera av våra lärare är utbildade schackinstruktörer. Utbildningen gavs av Sveriges Schackförbund samt den lokala schackklubben 4 springare. Vi blev undervisade av Jesper Hall och Vladimir Poley, två internationella schackmästare och riksinstruktörer. Dessa två var våra coacher och samarbetspartners under implementeringstiden. Schack är därmed en naturlig del av era barns vardag på Vetenskapliga skolan, både under lektions- och fritidstid. På skolgården, utanför entrén, finns en stor schackplan där eleverna kan spela schack även på rasterna. Beprövad erfarenhet och mindre studier tyder på att schack har mycket positiva effekter på människans koncentration och logiska tänkande. Paralleller dras därav naturligt till ämnet matematik. Det finns alltså flera mindre undersökningar som ger dessa entydiga svar, men svenska skolforskare håller i dagsläget på att studera schackspelandets effekter med mer omfattande studier. Ovan citerade Lars Holmstrand leder denna forskning och givetvis är detta oerhört spännande att följa. Det finns mycket mer att läsa om schackspelande, vilket varmt rekommenderas av oss på skolan. Länkar till detta återfinns i vårt länkskafferi.

 

Stora stjärnor

Ledning

Eva

Rektor

Eva är en positiv och lösningsorienterad ledare som bygger både verksamhet och team med avstamp i skolans starka värdegrund. Dessutom kan hon alla elevernas namn.


 

Lärarkår

Miranda

Leg. Lärare - F-ÅK3

Miranda är mentor för år 3 samt ansvarig för engelskundervisningen på lågstadiet. Miranda vill utvecklas tillsammans med sina elever, eftersom att lärandet fortsätter livet ut.

Sten

Leg. Lärare - Högstadiet

Anna-Rosa

Leg. Lärare

Maritza

Leg. lärare - Högstadiet

Med behörighet i bild, spanska och engelska. Kreativ och öppen personlighet.

Victor

Idrott

Mia

Leg. Lärare

Stefan

Leg. Lärare

Violeta

Leg. Lärare - Språk

Liselotte

Lärare - Mellan/Högstadiet

Liselotte är en nyfiken, bokälskande SO-lärare som gärna ser på film och vill utforska elevernas hundra språk var dag. Olika är härligt och ger möjlighet till dynamiskt samarbete.

Anette

Albert

Leg. Lärare - Träslöjd

Jag älskar och brinner för att just lära ut slöjdande som ger eleverna tilltro, självkänsla och självförtroende till alla sina skapande sinnen.


 

Administration

Faray

Administration

Skolans administratör.

Skolhälsovård

Annika

Skolhälsovård

Vår skolsyster som är här varje onsdag.

Studie och -Yrkesvägledare

Ulrika

SYV

Skolans studie- och yrkesvägledare Ulrika ger vägledning inför framtida val till gymnasiet genom information och vägledningssamtal. Hon organiserar också PRAO. Vid sidan av jobbar hon även konfliktförebyggande och tränar självförsvar.


 

Fritidspersonal

Vladimir

Ansvarig - Likabehandling/Fritids

Enligt Vladimir är likabehandling som ämne ett verktyg för eleverna att bli medvetna om deras verklighet, kunna se det som är bra och vad som behöver förändras. Fritidsverksamheten ska vara tid och rummet där eleverna ur en mer kreativt sätt bearbetar kunskaperna som de fått under skoldagen.

Micael

Eddie

Gazmend

Fahrie

Anne-Sofie

Ann-Sofie är en välkänd och omtyckt del av maskineriet på skolan. Hon beskrivs som mycket noggrann, punktlig och plikttrogen. Barnen har lätt att knyta an till Ann-Sofie och hon är ett trygg punkt för dem här på skolan.

Johan

Adrian

Andrés


 

 

Välkommen till vårt tårtkalas!

Varje hösttermin bjuder vi in alla som vill till världens finaste tårt-knytis! Alla får baka tårtor och kakor, och vi njuter av smakar från hela världen.
Långbordet dukar vi utomhus, och symboliken är fantastisk: gemenskap, glädje och generositet!Ladda ned dokument