Pedagogik 

Filosofi: Reggio Emilia

”Ett barn har hundra 100 språk men berövas 99” – Loris Malaguzzi

Vetenskapliga Skolan är en Reggio Emilia-inspirerad skola. Pedagogiken utgår från lyssnande, dokumentation och reflektion, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde.

Reggio Emilia är en stad i norra Italien som har blivit känd för en filosofi med samma namn. Filosofins syn på barn har väckt ett stort intresse i många delar av världen, alltifrån USA och Australien till större delen av Europa. Intresset finns givetvis främst inom utbildningsväsendet, men representanter för Reggio Emilia finns också inom exempelvis näringslivet och socialvården. Loris Malaguzzi är ett välkänt namn som förknippas med Reggio Emilia-filosofin. Han var förgrundsgestalt till hela filosofin och var verksam barnpsykolog samt förskollärare i Italien. Reggio Emilia är inte något som är möjligt att helt kopiera och ta i bruk, eftersom att omvärlden är under ständig förändring och utveckling. Det är däremot ett förhållningssätt att inspireras av, vars grundtankar kan användas för utveckling av den egna verksamheten. Detta är något som vi på Vetenskapliga skolan tagit fasta på. De pedagoger som arbetar med Reggio Emilia som grund, respekterar barnet och är övertygade om att vi alla föds intelligenta med en inre drivkraft att utforska och utvecklas. Våra utbildade pedagoger tror på människans möjligheter och innehar en humanistisk människosyn, vilket innebär att varje människa tillskrivs lika värde. Verksamheten hos oss på Vetenskapliga skolan kan delvis sammanfattas med orden utforskande och delaktighet, vilket går i linje med vad Malaguzzi ville förmedla med sin filosofi. Hos oss ges varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar, då vi undervisar med elevens behov och förförståelse i fokus. Vi tror på att bejaka subjektivitet och olikhet, men också solidaritet och samarbete. Genom att bekräfta elevernas rätt till individualitet bidrar vi till utformandet av en alltmer demokratisk omvärld. Våra elever behöver anamma dessa grundidéer och vi pedagoger använder oss av olika verktyg för att uppnå detta. Personalen på Vetenskapliga skolan ger inte eleverna färdiga svar, utan ger istället stöd för elevernas egen kognitiva utveckling. Hos oss får varje individ möjlighet att tänka själv, för att utveckla tillit till sin egen förmåga att söka kunskap. Detta sätt att bemöta eleverna kan ses som ett av våra verktyg för att hjälpa dem i sin utveckling. Ett annat verktyg är vår värdegrund, alltså vårt förhållningssätt gentemot varandra. Vår värdegrund genomsyrar hela organisationen, på alla nivåer. Den vilar på den ovan nämnda humanistiska grundsynen och på människans utvecklingspotential. Vi är dessutom väldigt tydliga med gränssättningar kring eleverna, som ytterst handlar om att visa hänsyn och respekt för varandra och inte minst för sig själv. Vill du läsa mer kan du följa länken: http://www.reggioemilia.se/

Schack

På Vetenskapliga Skolan använder vi oss av schack som pedagogisk verktyg. Vinsterna i metoden är många; bättre koncentrationsförmåga, logisk tänkande och matematisk förmåga är bara några av dessa.

Schack i skolan ”Studier i Danmark har funnit att schack i skolan har en rad positiva effekter, inte minst att verksamheten fungerar som ett slags förebyggande specialpedagogik” -Lars Holmstrand, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet Flera av våra lärare är utbildade schackinstruktörer. Utbildningen gavs av Sveriges Schackförbund samt den lokala schackklubben 4 springare. Vi blev undervisade av Jesper Hall och Vladimir Poley, två internationella schackmästare och riksinstruktörer. Dessa två var våra coacher och samarbetspartners under implementeringstiden. Schack är därmed en naturlig del av era barns vardag på Vetenskapliga skolan, både under lektions- och fritidstid. På skolgården, utanför entrén, finns en stor schackplan där eleverna kan spela schack även på rasterna. Beprövad erfarenhet och mindre studier tyder på att schack har mycket positiva effekter på människans koncentration och logiska tänkande. Paralleller dras därav naturligt till ämnet matematik. Det finns alltså flera mindre undersökningar som ger dessa entydiga svar, men svenska skolforskare håller i dagsläget på att studera schackspelandets effekter med mer omfattande studier. Ovan citerade Lars Holmstrand leder denna forskning och givetvis är detta oerhört spännande att följa. Det finns mycket mer att läsa om schackspelande, vilket varmt rekommenderas av oss på skolan. Länkar till detta återfinns i vårt länkskafferi.

 

Ledning

Eva Ljungström

Rektor

Azadeh Kashani

Skolutveckling

Faray Sarikhani

Administration

Vladimir Lagunas

Fritidshemsansvarig


Högstadiet

Violeta Toropu

Lärare - Fr

Anette Milton

Lärare - Ma/No

Azadeh Kashani

Lärare - Ma/No

Adrian Lapucha

Lärare - HKK m.m.

Sten Arevik

Lärare - So

Albert Holewa

Trä & Metallslöjd

Elin Byström

Lärare - Bild/Textilslöjd

Victor Manriquez

Idrott & Hälsa

Maritza Vasques

Lärare - Spa/Eng

Maria H. Ericsson

Lärare - Sv/Eng

Liselotte Johanzon

Lärare - So/Sv


Mellanstadiet

 

Victor Manriquez

Idrott & Hälsa

Maritza Vasques

Lärare - Spa/Eng

Adrian Lapucha

Lärare - HKK m.m.

Violeta Toropu

Lärare - Fr

Albert Holewa

Trä & Metallslöjd

Azadeh Kashani

Lärare - Ma/No

Liselotte Johanzon

Lärare - So/Sv

Sten Arevik

Lärare - No

Eva Åkerblom

Speciallärare

Elin Byström

Lärare - Bild/Textilslöjd

Nathalie Mattsson

Lärare - Sv


Lågstadiet

Anna-Rosa Bellini

Mentor - Åk1

Albert Holewa

Trä & Metallslöjd

Elin Byström

Lärare - Bild/Textilslöjd

Camilla Karlsson

Mentor - Åk2

Victor Manriquez

Idrott & Hälsa

Miranda Estius

Mentor - Klass 3

Eva Åkerblom

Speciallärare


Förskoleklass

Mia Olsson

Mentor - FK

Fahrie Makolli

Resurspedagog - FK


Fritidshem

Vladimir Lagunas

Fritidshemsansvarig

Micael Boström

Resurspedagog

Eddie Höglund

Resurspedagog

Gazmend Makolli

Resurspedagog

Fahrie Makolli

Resurspedagog

Andrés Lagunas

Resurspedagog

Anne-Sofie Ekenryd

Resurspedagog

Johan Estius

Resurspedagog

Adrian Lapucha

Resurspedagog

Skolhälsovård

Annika Dyrke

Skolhälsovård


 

Studie och -Yrkesvägledare

Ulrika Åkesson

SYV


 

 

Välkommen till vårt tårtkalas!

Varje hösttermin bjuder vi in alla som vill till världens finaste tårt-knytis! Alla får baka tårtor och kakor, och vi njuter av smakar från hela världen.
Långbordet dukar vi utomhus, och symboliken är fantastisk: gemenskap, glädje och generositet!


Hämta dokument