Browsed by
Månad: oktober 2020

Vetenskapligt förhållningssätt i skolan

Vetenskapligt förhållningssätt i skolan

Skolverket menar att utbildnigen i alla skolformer ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad menas egentligen med detta? Detta innebär kort och gott att man är beredd på att ompröva och ifrågasätta inarbetade arbetssätt när man planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet. Att tänka vetenskapligt och basera sin grund på beprövad erfarenhet är en förutsättning för att kunna arbeta mot målet och tillslut nå det. Detta arbetssätt har två viktiga pelare: Vikten i att ställa frågor och att…

Läs mer Läs mer