Browsed by
Månad: december 2020

Undervisning som engagerar

Undervisning som engagerar

För att elever ska tycka det är kul att anta utmaningar måste de under processens gång få hög stöttning i form av tankestöttor, modeller, tekniker och verktyg. Stödet är av vital vikt, utan det riskerar eleven att bli frustrerad eftersom att den utmanande undervisningen blir för svår. Däremot kan undervisning med hög stöttning men som saknar utmaningar upplevas som trygg samtidigt som den ger låg inlärning. Litet stöd och för få utmaningar leder till att eleverna kan bli uttråkade. Bilden…

Läs mer Läs mer